Privacy statement

Dit privacy statement beschrijft hoe Jantine Stam handelend onder de naam Praktijk De Groene Grens (hierna ‘ik’), eenmanszaak gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86264850 de privacy van de gebruiker van de website regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van mijn diensten, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als ‘de cliënt’.

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Praktijk De Groene Grens. Je dient je ervan bewust te zijn dat Praktijk De Groene Grens niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je het privacy statement.

Het beleid is dat ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming houd en geen gegevens deel zonder toestemming. Ik verkoop je gegevens niet aan derden en ben zorgvuldig met deze gegevens.

Gebruik van mijn diensten

De gegevens van de gebruiker/cliënt worden beveiligd met standaard technologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang voor onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan het e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Ik ben niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van de gegevens of toegang tot de website. Ik adviseer wachtwoorden regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare browser.

Communicatie

Wanneer de cliënt e-mail of andere berichten naar mij verstuurd, is het mogelijk dat ik deze bewaar. Soms vraag ik de cliënt naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Cookies

Praktijk De Groene Grens gebruikt technische, analytische, social media en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Voor meer informatie ga naar https://praktijkdegroenegrens.nl/privacy/cookies

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij ik van tevoren toestemming hiervoor heb verkregen.

Ik verwerk de volgende gegevens van de cliënt: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan de cliënt te kunnen leveren. De cliënt kan daarbij denken aan gegevens over gezondheid, medicijngebruik en medisch verleden alsmede familieomstandigheden en eventuele overige persoonsgegevens die de cliënt doorgeeft.

Ik gebruik deze gegevens enkel met als doel om mijn diensten te verlenen gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 20 jaar na het einde van onze overeenkomst. Bij minderjarigen gaat deze termijn in vanaf het moment dat zij 18 zijn. Ik leg daarnaast de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met de expliciete toestemming van de cliënt, naast bovenstaande gegevens, verslagen van de sessies. Ik bewaar dit dossier tot 20 jaar na afronding van het traject, tenzij de cliënt eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt. Mocht de cliënt onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik de naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor de cliënt te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de cliënt een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die de cliënt door mij laat verwerken.

  • Inzage – De cliënt kan te allen tijde een verzoek doen bij mij om gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als de cliënt op basis van inzage gegevens aan wil laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan deze hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van de gegevens van de cliënt gebaseerd op een belangenafweging kan de cliënt bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht de cliënt gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik deze gegevens verstrekken welke in een digitaal systeem te openen is.
  • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van expliciete toestemming van de cliënt, heeft de cliënt het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren.

Om gebruik te maken van deze rechten kan de cliënt een verzoek sturen naar, jantine@praktijkdegroenegrens.nl

Gegevens openbaar

De gegevens kunnen openbaar gemaakt worden door wettelijk voorschrift. Het kan zijn dat ik gegevens over de gebruiker/cliënt openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behoud ik mezelf het recht voor om gegevens die ik heb verzameld, over te dragen in het geval dat ik (een gedeelte van) de bedrijfsactiviteiten ga verkopen of overdragen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy statement voldoe. Mocht je als gebruiker/cliënt vragen hebben over dit privacy statement, kan mag dit gemaild worden naar: jantine@praktijkdegroenegrens.nl